Priser

Se priserne for 2024

I en privat pasningsordning er der forældrebetaling i 12 måneder i stedet for de 11 måneder i den kommunale dagpleje. Den månedlige betaling er dog lavere hos SpireVIPbørn og sammenlagt er det billigere, at få passet sit barn her end i et kommunalt tilbud. Søskenderabat ydes også i forbindelse med privat pasning. Der ydes ikke refusion i betalingen ved ferie og ligeledes ikke ved sygdom de første 14 dage.

Ledige pladser:

Da der er stor efterspørgsel på pladserne kan det være fordelagtigt, at blive skrevet på ventelisten i god tid. 

Fuld tid:
Egenbetaling: 2.805,- pr. måned
Kommunens tilskud: 6.295,- pr. måned
I alt: 9.100,- pr. måned

Deltid:
Egenbetaling: 2.505,- pr. måned
Kommunens tilskud: 6.295,- pr. måned
I alt: 8.800,- pr. måned

Midlertidig plads:
Egenbetaling: 3.105,- pr. måned
Kommunens tilskud: 6.295,- pr. måned
I alt: 9.400,- pr. måned