Priser

Se priserne for 2022

I en privat pasningsordning er der forældrebetaling i 12 måneder i stedet for de 11 måneder i den kommunale dagpleje. Den månedlige betaling er dog lavere hos SpireVIPbørn og sammenlagt er det billigere, at få passet sit barn her end i et kommunalt tilbud. Søskenderabat ydes også i forbindelse med privat pasning. Der ydes ikke refusion i betalingen ved ferie og ligeledes ikke ved sygdom de første 14 dage.

Fuld tid:
Egenbetaling: 2.510,- pr. måned
Kommunens tilskud: 5.890,- pr. måned
I alt: 8.400,- pr. måned

Deltid:
Egenbetaling: 2.210,- pr. måned
Kommunens tilskud: 5.890,- pr. måned
I alt: 8.100,- pr. måned

Midlertidig plads:
Egenbetaling: 2.810,- pr måned
Kommunens tilskud: 5.890,- pr. måned
I alt: 8.700,- pr. måned