Priser

Se priserne for 2021

I en privat pasningsordning er der forældrebetaling i 12 måneder i stedet for de 11 måneder i den kommunale dagpleje. Den månedlige betaling er dog lavere hos SpireVIPbørn og sammenlagt er det billigere, at få passet sit barn her end i et kommunalt tilbud. Søskenderabat ydes også i forbindelse med privat pasning. Der ydes ikke refusion i betalingen ved ferie og ligeledes ikke ved sygdom de første 14 dage.

Fuld tid:
Egenbetaling: 2.381,- pr. måned
Kommunens tilskud: 5.769,- pr. måned
I alt: 8.150,- pr. måned

Deltid:
Egenbetaling: 1.981,- pr. måned
Kommunens tilskud: 5.769,- pr. måned
I alt: 7.750,- pr. måned

Midlertidig plads:
Egenbetaling: 2.681,- pr måned
Kommunens tilskud: 5.769,- pr. måned
I alt: 8.450,- pr. måned